مینی سیتی

به مرکز کوچک سرگرمی و فرهنگ مینی سیتی آنتالیا خوش آمدید.

مینیاتور کارهای معماری برجسته ای از هنر تمدن های آناتولی هزاران ساله، از عصر عتیقه تا به امروز.

همه مینیاتورها در مینی سیتی در نتیجه تحقیقات جدی و مطالعات عکاسی خلق شده اند.

هنری که1.25 مقیاس از اصل خود کوچکتر  شده و از طریق مطالعات دقیق و جدی مدل  ساخته شده است.

در حالی که شما در اطراف مینی سیتی، که در آن آثار منحصر به فردی از هنر تمدن آناتولی گرد هم آمده اند قدم می زنید، باید سفری در زمان داشته و تاریخ غنی ترکیه را کشف نمایید.